fbpx

Cookie policy – Politika kolačića

SRPSKA VERZIJA

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se preuzimaju na vaše računalo, tablet ili mobilni telefon kada posjetite web-mjesto ili aplikaciju. Web-mjesto ili aplikacija mogu preuzeti te kolačiće iz vašeg web-preglednika (npr. Internet Explorer, Mozilla Firefox ili Google Chrome) svaki put kada ih posjetite, kako bi vas mogli prepoznati, zapamtiti vaše postavke i pružiti sigurnije iskustvo na mreži.

Općenito, kolačići su vrlo korisni i uobičajena su metoda koju koriste gotovo sve web-lokacije koje posjećujete jer pomažu da vaše iskustvo na mreži bude što je moguće glatko. Iz sigurnosnih razloga, mnoga web-mjesta neće uopće funkcionirati bez korištenja kolačića (ili drugih sličnih tehnologija, kao što su „web-pratilice“ ili „oznake“).

Kolačići obično ne sadrže nikakve informacije za identifikaciju pojedine osobe, već se koriste za identifikaciju preglednika na pojedinačnom računalu.

Ako želite, možete ograničiti, blokirati ili izbrisati kolačiće promjenom postavki preglednika, ali to može značiti da web-lokacija neće ispravno funkcionirati

Za više informacija o kolačićima i njihovom utjecaju na vas i vaše pregledavanje posjetite www.aboutcookies.org.

Pravila o postupanju s „kolačićima“

Ova web stranica u cilju boljeg korisničkog iskustva i poboljšanja kvalitete na Vaše računalo sprema male tekstualne datoteke zvane cookies, odnosno kolačići. Preko 90% svih web stranica koristi kolačiće, međutim prema direktivi Europske Unije od 26. svibnja 2012. godine obvezni smo prije pohranjivanja kolačića zatražiti vašu suglasnost. Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju suglasnost za korištenje kolačića (cookies). Kolačiće možete blokirati i dalje pregledavati stranicu što može dovesti do toga da se neke funkcije naše internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. Naglašavamo da ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka niti do prikupljanja osobnih podataka. 

VRSTE KOLAČICA

Potrebni kolačići

Ovi su kolačići ključni za pomoć pri korištenju značajki i usluga koje nudimo na web-lokaciji # {INSERT SITE HERE}. Bez tih kolačića usluge koje želite koristiti ne mogu se pružiti. Ti kolačići ne prikupljaju podatke o vama koji bi se mogli koristiti za identifikaciju, a ne prate i ne pamte gdje ste bili na internetu.

Funkcionalni kolačići

Ovi kolačići omogućuju nam pružanje boljeg internetskog iskustva prilikom korištenja naše web-lokacije. Oni ne prikupljaju niti čuvaju informacije koje bi nam omogućile da vas osobno identificiramo.

Statistički kolačića

Statistički kolačići pomažu nam razumjeti kako naši korisnici koriste naše stranice, tako da naše proizvode i usluge možemo držati relevantnim, jednostavnim za korištenje i ažuriranim. Na primjer, možemo vidjeti koji su proizvodi i usluge najpopularniji, identificirati kada i gdje se pojavljuju pogreške te testirati različite verzije stranice kako bismo pružili poboljšano online iskustvo.

Ponekad usluge koje koristimo za prikupljanje tih podataka mogu obavljati druge tvrtke u naše ime. Mogu koristiti slične tehnologije za kolačiće, poznate kao „web-pratilice“ ili „oznake“. One su anonimne i, budući da se koriste samo u statističke svrhe, ne sadrže niti prikupljaju informacije koje vas identificiraju.

Targeting kolačići

Imamo odnose s pažljivo odabranim i nadziranim dobavljačima (trećim stranama) koji također mogu postaviti kolačiće tijekom Vašeg posjeta. Svrha tih kolačića je „oglašavanje ponašanja“ (poznato i kao „ciljanje ponašanja“ ili „ponovni marketing“), što je sredstvo za prikazivanje relevantnih proizvoda i usluga na temelju onoga za što se čini da vas zanima. Iako ti kolačići mogu pratiti Vaši posjeti webom ne znaju tko ste. Bez tih kolačića, online oglasi koje susrećete bit će manje relevantni za vas i vaše interese.

UPRAVLJANJE KOLAČIMA

Većina internetskih preglednika omogućuje brisanje kolačića s tvrdog diska računala, blokiranje svih kolačića (ili samo kolačiće trećih strana) ili upozorenja prije pohrane kolačića na vašem uređaju.

Imajte na umu, ako odlučite blokirati sve kolačiće, naša web-lokacija neće funkcionirati kako je planirano i nećete moći koristiti ili pristupati mnogim uslugama koje pružamo. Ako ste blokirali sve kolačiće i želite iskoristiti sve značajke i usluge koje nudimo, morat ćete omogućiti kolačiće. To možete učiniti u pregledniku (pogledajte dolje).

Umjesto blokiranja svih kolačića, možete blokirati samo kolačiće trećih strana koji će i dalje omogućavati funkcioniranje naše web-lokacije kako je planirano.

Kako upravljati kolačićima na PC računalu

Da biste onemogućili kolačiće na našoj web-lokaciji, slijedite korake u nastavku.

Google Chrome
 1. Kliknite „Alati“ na vrhu preglednika i odaberite „Postavke“.
 2. Kliknite „Prikaži napredne postavke“, pomaknite se do odjeljka „Privatnost“ i kliknite „Postavke sadržaja“.
 3. Odaberite „Dopusti postavljanje lokalnih podataka“. Da biste prihvatili samo kolačiće prve strane, potvrdite okvir pokraj opcije „Blokiraj sve kolačiće trećih strana bez iznimke“
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
 1. Kliknite „Alati“ na vrhu preglednika i odaberite „Internetske mogućnosti“, a zatim kliknite karticu „Privatnost“.
 2. Provjerite je li razina vaše privatnosti postavljena na Srednja ili niža, što će omogućiti korištenje kolačića u vašem pregledniku.
 3. Ako je postavljen iznad srednje razine, spriječit će se korištenje kolačića.
Mozilla Firefox
 1. Kliknite „Alati“ na vrhu preglednika i odaberite „Opcije“.
 2. Zatim odaberite ikonu „Privatnost“.
 3. Kliknite „Cookies“ i odaberite „Dopusti stranicama da stvore kolačić“.
Safari
 1. Kliknite ikonu zupčanika na vrhu preglednika i odaberite „Postavke“.
 2. Kliknite karticu „Privatnost“, a zatim odaberite opciju „Onemogući korištenje kolačića od strane trećih strana i oglašivačke kolačiće“.
 3. Kliknite „Spremi“.

Kako upravljati kolačićima na vašem Apple Mac računalu

Da biste omogućili kolačiće na našoj web-lokaciji, slijedite korake u nastavku.

Microsoft Internet Explorer 5.0 na OSX-u
 1. Kliknite na „Explorer“ na vrhu preglednika i odaberite „Postavke“.
 2. Pomaknite se do odjeljka „Kolačići“ u „Primljene datoteke“.
 3. Odaberite „Ne pitaj“.
Safari na OSX-u
 1. Kliknite „Safari“ na vrhu preglednika i odaberite „Postavke“.
 2. Kliknite „Privatnost“, a zatim „Omogući kolačiće“.
 3. Odaberite „samo stranice koje ste posjetili“.
Mozilla i Netscape na OSX-u
 1. Kliknite „Mozilla“ ili „Netscape“ na vrhu preglednika i odaberite „Postavke“.
 2. Pomaknite se do „Cookies“ u „Privacy & Security“.
 3. Odaberite „Dopusti kolačiće samo izvornoj web-lokaciji.“
Opera
 1. Kliknite „Izbornik“ na vrhu preglednika i odaberite „Postavke“.
 2. Zatim odaberite karticu „Opcije“ i „Napredno“.
 3. Odaberite „Omogući kolačiće“.

Dodatne informacije oko isključivanja kolačića 

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. 
Više se možete informirati na sljedećim linkovima: 

ENGLESKA VERZIJA

Cookies are small text files downloaded to your computer, tablet or mobile phone when you visit a website or application. A website or application may download these cookies from your web browser (e.g. Internet Explorer, Mozilla Firefox or Google Chrome) each time you visit them so that they can recognize you, remember your preferences and provide a safer online experience.

In general, cookies are beneficial and a standard method used by almost all websites you visit because they help make your online experience as smooth as possible. For security reasons, many websites will not function at all without the use of cookies (or other similar technologies, such as „web trackers“ or „tags“).

Cookies usually do not contain any information to identify an individual. Still, they are used to identify the browser on an individual computer.

You can restrict, block or delete cookies by changing your browser settings, which may mean the website will not function properly.

For more information about cookies and their impact on browsing, visit www.aboutcookies.org.

Cookie Policy
This website stores small text files called cookies on your computer for better user experience and quality improvement. Over 90% of all websites use cookies. However, according to the European Union directive of May 26, 2012, we must ask for your consent before storing cookies. By using this website, you give your consent to the use of cookies. You can block cookies and still browse the site, which may make some functions of our website no longer usable. We emphasize that under no circumstances will the persons behind the data be identified or personal data collected.

TYPES OF COOKIES
Cookies required
These cookies are essential to help you use our features and services on # {INSERT SITE HERE}. The services you want to use cannot be provided without those cookies. These cookies do not collect information about you that could be used for identification, nor do they track or remember where you have been on the Internet.

Functional cookies
These cookies allow us to provide a better online experience when using our website. They do not collect or store information that would allow us to identify you personally.

Statistical cookies
Statistical cookies help us understand how our users use our pages so that we can keep our products and services relevant, easy to use and updated. For example, we can see which products and services are most popular, identify when and where errors occur, and test different site versions to improve the online experience.

Sometimes the services we use to collect that data may be performed by other companies on our behalf. They may use similar technologies to cookies, known as „web trackers“ or „tags“. Since they are anonymous and are used only for statistical purposes, they do not contain or collect information that identifies you.

Targeting cookies
We have relationships with carefully selected and monitored suppliers (third parties) who may also set cookies during your visit. The purpose of these cookies is „behavioural advertising“ (also known as „behavioural targeting“ or „remarketing“), which is a means of showing you relevant products and services based on what appears to be of interest to you. Although these cookies can track your web visits, they do not know who you are. Without those cookies, the online ads you encounter will be less relevant to you and your interests.

COOKIE MANAGEMENT
Most Internet browsers allow you to delete cookies from your computer’s hard drive, block all cookies (or only third-party cookies), or warn you before storing cookies on your device.

Please note if you choose to block all cookies, our website will not function as intended, and you will not be able to use or access many of the services we provide. If you have blocked all cookies and want to use all our features and services, you will need to enable cookies. You can do this in your browser (see below).

Instead of blocking all cookies, you can block only third-party cookies that will allow our website to function as intended.

How to manage cookies on a PC
To disable cookies on our site, please follow the steps below.

Google Chrome
Click „Tools“ at the top of the browser and select „Settings“.
Click „Show advanced settings“, scroll to the „Privacy“ section and click „Content settings“.
Select „Allow setting of local data“. To accept only first-party cookies, click „Block all third-party cookies without a wife.“
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
Click „Tools“ at the top of your browser and select „Internet Options,“ then click the „Privacy“ tab.
Make sure your privacy level is set to Medium or lower, which will enable the use of cookies in your browser.
If it is set above the medium level, it will prevent the use of cookies.
Mozilla Firefox
Click „Tools“ at the top of the browser and select „Options“.
Then select the „Privacy“ icon.
Click „Cookies“ and select „Allow sites to create a cookie“.
Safari
Click the gear icon at the top of the browser and select „Settings“.
Click the „Privacy“ tab, then select the „Disable the use of cookies by third parties and advertising cookies“ option.
Click „Save“.
How to manage cookies on your Apple Mac computer
To enable cookies on our site, please follow the steps below.

Microsoft Internet Explorer 5.0 on OSX
Click on „Explorer“ at the top of the browser and select „Settings“.
Scroll to the „Cookies“ section of „Inbox“.
Select „Don’t ask“.
Safari on OSX
Click „Safari“ at the top of the browser and select „Settings.“
Click „Privacy“ and then „Enable Cookies“.
Select „only pages you’ve visited“.
Mozilla and Netscape on OSX
Click „Mozilla“ or „Netscape“ at the top of your browser and select „Settings.“
Scroll to „Cookies“ in „Privacy & Security“.
Select „Allow cookies only to the originating site.“
Opera
Click „Menu“ at the top of the browser and select „Settings“.
Then select the tab „Options“ and „Advanced“.
Select „Enable cookies“.
Additional information about turning off cookies
There are currently several websites for disabling the storage of cookies for different services.
You can get more information on the following links:

allaboutcookies.org
youronlinechoices.eu
aboutads.info