fbpx

Privacy Policy – Politika pripravnosti

SRPSKA VERZIJA

Uslovi korišćenja

Ovaj veb sajt je vođen od strane Dropšiping podrške. Kroz sajt, termini “mi”, “nas” i “naš” se odnose na Dropšiping podršku. Dropšiping podrška nudi ovaj veb sajt, uključujući sve informacije, alate i usluge dostupne sa ovog sajta vama, korisniku, pod uslovom da prihvatite sve odredbe, uslove, politike i obaveštenja koja su ovde navedena.

Posetom našem sajtu i/ili kupovinom nečega od nas, vi učestvujete u našoj “Usluzi” i slažete se da ćete biti obavezani sledećim uslovima i odredbama (“Uslovi korišćenja”, “Uslovi”), uključujući i dodatne uslove i politike navedene ovde i/ili dostupne preko linka. Ovi Uslovi korišćenja odnose se na sve korisnike sajta, uključujući bez ograničenja korisnike koji su pregledači, prodavci, klijenti, trgovci i/ili saradnici sadržaja. 

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja pre nego što pristupite ili koristite naš veb sajt. Pristupanjem ili korišćenjem bilo kog dela sajta, saglasni ste da budete obavezani ovim Uslovima korišćenja. Ako se ne slažete sa svim odredbama i uslovima ovog ugovora, onda ne možete pristupiti veb stranici niti koristiti bilo koju uslugu. Ako se ovi Uslovi korišćenja smatraju ponudom, prihvatanje je izričito ograničeno na ove Uslove korišćenja.

Sve nove funkcije ili alati koji se dodaju u trenutnu prodavnicu takođe podležu Uslovima korišćenja usluge. Najnoviju verziju uslova korišćenja usluge možete pregledati u bilo kom trenutku na ovoj stranici. Zadržavamo pravo da ažuriramo, promenimo ili zamenimo bilo koji deo Uslova korišćenja usluge postavljanjem ažuriranja i/ili promena na naš veb sajt. Vaša je odgovornost da periodično proveravate ovaj sajt kako bi bili upućeni u sve promene. Vaše dalje korišćenje ili pristup veb sajtu nakon objavljivanja bilo kakvih promena predstavlja prihvatanje tih promena. 

Naša prodavnica je smeštena na WordPress Inc. Oni nam pružaju onlajn platformu koja nam omogućava da vam prodajemo naše proizvode i usluge. 

ODELJAK 1 – USLOVI ONLINE PRODAVNICE

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, potvrđujete da ste najmanje punoletni u svojoj državi ili pokrajini prebivališta, ili da ste punoletni u svojoj državi ili pokrajini prebivališta i da ste nam dali saglasnost da dozvolite bilo kom od vaših maloletnih zavisnih lica da koriste ovaj sajt.

Ne smete da koristite naše proizvode za bilo koju nezakonitu ili neovlašćenu svrhu, niti smete, korišćenjem Usluge, kršiti bilo koje zakone u vašoj nadležnosti (uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone o autorskim pravima).

Ne smete prenositi nikakve viruse niti bilo koji kod destruktivne prirode.

Kršenjem bilo kojeg od Uslova će dovesti do momentalnog ukidanja vaših Usluga.

ODELJAK 2 – OPŠTI USLOVI

Zadržavamo pravo da odbijemo uslugu bilo kome, iz bilo kog razloga, u bilo koje vreme.

Vaš sadržaj  (ne uključujući informacije o kreditnoj kartici) se može preneti nešifrovan i da uključuje (a) prenos preko različitih mreža; i (b) promene radi usklađivanja i prilagođavanja tehničkim zahtevima povezujućih mreža ili uređaja. Informacije o kreditnoj kartici su uvek šifrovane tokom prenosa preko mreža.

Saglasni ste da nećete umnožavati, umnožavati, kopirati, prodavati, preprodavati ili iskorišćavati bilo koji deo Usluge, korišćenje Usluge ili pristup Usluzi ili bilo koji kontakt na veb stranici preko koje se usluga pruža, bez naše izričite pismene dozvole .

Naslovi koji se koriste u ovom ugovoru uključeni su samo radi pogodnosti i neće ograničavati ili na bilo koji drugi način uticati na ove Uslove.

ODELJAK 3- TAČNOST, KOMPLETNOST I PRAVOVREMENOST INFORMACIJA

Ne snosimo odgovornost ako informacije dostupne na ovom sajtu nisu tačne, potpune ili aktuelne. Materijal na ovom sajtu je dat samo za opšte informacije i ne treba se na njega oslanjati ili koristiti kao jedini osnov za donošenje odluka bez konsultovanja primarnih, tačnijih, potpunijih ili blagovremenih izvora informacija. Svako oslanjanje na materijal na ovom sajtu je na sopstveni rizik.

Ovaj sajt može da sadrži određene istorijske informacije. Istorijske informacije, nužno, nisu aktuelne i date su samo za vašu referencu. Zadržavamo pravo da izmenimo sadržaj ovog sajta u bilo kom trenutku, ali nemamo obavezu da ažuriramo bilo koju informaciju na našem sajtu. Saglasni ste da je vaša odgovornost da nadgledate promene na našem sajtu.

ODELJAK 4 – IZMENE USLUGE I CENA

Cene naših proizvoda su podložne promeni bez prethodne najave.

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo ili prekinemo Uslugu (ili bilo koji njen deo ili sadržaj) bez obaveštenja u bilo kom trenutku.

Nećemo biti odgovorni vama ili bilo kom trećem licu za bilo kakvu modifikaciju, promenu cene, suspenziju ili prekid usluge.

ODELJAK 5 – PROIZVODI ILI USLUGE (ako je primenljivo)

Određeni proizvodi ili usluge mogu biti dostupni isključivo na mreži preko veb stranice. Ovi proizvodi ili usluge mogu imati ograničene količine i podležu vraćanju ili razmeni samo u skladu sa našom politikom vraćanja.

Uložili smo sve napore da što preciznije prikažemo boje i slike naših proizvoda koji se pojavljuju u prodavnici. Ne možemo garantovati da će prikaz bilo koje boje na monitoru vašeg računara biti tačan.

Zadržavamo pravo, ali nismo u obavezi, da ograničimo prodaju naših proizvoda ili usluga na bilo koju osobu, geografski region ili nadležnost. Ovo pravo možemo iskoristiti od slučaja do slučaja. Zadržavamo pravo da ograničimo količine svih proizvoda ili usluga koje nudimo. Svi opisi proizvoda ili cene proizvoda su podložni promeni u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja, po našem sopstvenom nahođenju. Zadržavamo pravo da obustavimo bilo koji proizvod u bilo kom trenutku. Svaka ponuda za bilo koji proizvod ili uslugu napravljena na ovom sajtu je nevažeća tamo gde je zabranjena.

Ne garantujemo da će kvalitet bilo kog proizvoda, usluga, informacija ili drugog materijala koji ste kupili ili nabaviti ispuniti vaša očekivanja, ili da će sve greške u usluzi biti ispravljene.

ODELJAK 6 – TAČNOST INFORMACIJA O NAPLATI I RAČUNU

Zadržavamo pravo da odbijemo bilo koju porudžbinu koju naručite kod nas. Možemo, prema sopstvenom nahođenju, ograničiti ili otkazati količine kupljene po osobi, po domaćinstvu ili po porudžbini. Ova ograničenja mogu uključivati porudžbine koje se šalju sa ili pod istim korisničkim nalogom, istom kreditnom karticom i/ili porudžbinama koje koriste istu adresu za obračun i/ili isporuku. U slučaju da izvršimo promenu ili otkažemo porudžbinu, možemo pokušati da vas obavestimo tako što ćemo kontaktirati e-poštu i/ili adresu za obračun/telefon koji ste dobili u trenutku kada je porudžbina napravljena. Zadržavamo pravo da ograničimo ili zabranimo porudžbine za koje se, prema našoj proceni, čini da su dali dileri, preprodavci ili distributeri.

Saglasni ste da pružate aktuelne, potpune i tačne informacije o kupovini i nalogu za sve kupovine obavljene u našoj prodavnici. Saglasni ste da ćete odmah ažurirati svoj nalog i druge informacije, uključujući vašu adresu e-pošte i brojeve kreditnih kartica i datume isteka, kako bismo mogli da završimo vaše transakcije i kontaktiramo vas po potrebi.

Za više detalja, pogledajte našu Politiku vraćanja.

ODELJAK 7 – OPCIONI ALATI

Možemo vam pružiti pristup alatima trećih strana nad kojima niti nadgledamo niti imamo bilo kakvu kontrolu ili unos.

Potvrđujete i slažete se da pružamo pristup takvim alatima „kao što jesu“ i „kako su dostupni“ bez ikakvih garancija, izjava ili uslova bilo koje vrste i bez ikakvog odobrenja. Nećemo imati nikakvu odgovornost koja proizilazi iz ili se odnosi na vašu upotrebu opcionih alata trećih strana.

Bilo koje vaše korišćenje opcionih alata ponuđenih preko sajta je u potpunosti na vaš sopstveni rizik i diskreciono pravo i trebalo bi da se uverite da ste upoznati i da odobravate uslove pod kojima alatke obezbeđuju relevantni dobavljač(i) treće strane.

Takođe možemo, u budućnosti, ponuditi nove usluge i/ili funkcije putem veb stranice (uključujući objavljivanje novih alata i resursa). Takve nove funkcije i/ili usluge će takođe biti predmet ovih Uslova korišćenja usluge.

ODELJAK 8 – VEZE TREĆE STRANE

Određeni sadržaj, proizvodi i usluge dostupni putem naše usluge mogu uključivati materijale trećih strana.

Veze trećih strana na ovom sajtu mogu da vas usmere na veb stranice trećih strana koje nisu povezane sa nama. Nismo odgovorni za ispitivanje ili procenu sadržaja ili tačnosti i ne garantujemo i nećemo imati nikakvu odgovornost za bilo kakve materijale ili veb lokacije trećih strana, ili za bilo koji drugi materijal, proizvode ili usluge trećih strana.

Ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu ili štetu u vezi sa kupovinom ili korišćenjem robe, usluga, resursa, sadržaja ili bilo koje druge transakcije u vezi sa bilo kojim veb-sajtom trećih strana. Pažljivo pregledajte politike i prakse treće strane i uverite se da ih razumete pre nego što se uključite u bilo koju transakciju. Žalbe, tvrdnje, nedoumice ili pitanja u vezi sa proizvodima trećih strana treba da budu upućene trećoj strani.

ODELJAK 9 – KOMENTARI KORISNIKA, POVRATNE INFORMACIJE I DRUGI ZAHTEVI

Ako, na naš zahtev, pošaljete određene konkretne zahteve (na primer, konkurse) ili bez našeg zahteva, šaljete kreativne ideje, sugestije, predloge, planove ili druge materijale, bilo onlajn, putem e-pošte, poštom ili na drugi način (zajedno, ‘komentari’), saglasni ste da možemo, u bilo kom trenutku, bez ograničenja, uređivati, kopirati, objavljivati, distribuirati, prevoditi i na drugi način koristiti u bilo kom mediju sve komentare koje nam prosledite. Mi smo i nećemo biti u obavezi (1) da bilo kakve komentare čuvamo u poverljivosti; (2) da platimo nadoknadu za bilo kakve komentare; ili (3) da odgovorimo na bilo kakve komentare.

Možemo, ali nemamo obavezu, da nadgledamo, menjamo ili uklanjamo sadržaj za koji po sopstvenom nahođenju utvrdimo da je nezakonit, uvredljiv, preteći, klevetnički, klevetnički, pornografski, nepristojan ili na drugi način nepoželjan ili krši intelektualnu svojinu bilo koje strane ili ove Uslove korišćenja usluge.

Saglasni ste da vaši komentari neće kršiti nijedno pravo treće strane, uključujući autorska prava, žig, privatnost, ličnost ili druga lična ili vlasnička prava. Dalje se slažete da vaši komentari neće sadržati klevetnički ili na drugi način nezakonit, uvredljiv ili nepristojan materijal, niti sadržati bilo koji kompjuterski virus ili drugi zlonamerni softver koji bi na bilo koji način mogao da utiče na rad Usluge ili bilo koje povezane veb stranice. Ne smete da koristite lažnu adresu e-pošte, da se pretvarate da ste neko drugi, ili da na drugi način obmanjujete nas ili treća lica u pogledu porekla bilo kakvih komentara. Vi ste isključivo odgovorni za sve komentare koje date i njihovu tačnost. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve komentare koje ste postavili vi ili bilo koje treće lice.

ODELJAK 10 – LIČNE INFORMACIJE

Vaše dostavljanje ličnih podataka putem prodavnice regulisano je našom politikom privatnosti. Da biste videli našu Politiku privatnosti. 

ODELJAK 11 – GREŠKE, NETAČNOSTI I PROPUSTI

Povremeno na našem sajtu ili u Servisu mogu postojati informacije koje sadrže štamparske greške, netačnosti ili propuste koji se mogu odnositi na opise proizvoda, cene, promocije, ponude, troškove isporuke proizvoda, vreme tranzita i dostupnost. Zadržavamo pravo da ispravimo sve greške, netačnosti ili propuste i da promenimo ili ažuriramo informacije ili otkažemo porudžbine ako je bilo koja informacija u usluzi ili na bilo kojoj povezanoj veb stranici netačna u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja (uključujući i nakon što ste poslali svoju porudžbinu) .

Ne preuzimamo nikakvu obavezu da ažuriramo, menjamo ili pojašnjavamo informacije u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj veb lokaciji, uključujući, bez ograničenja, informacije o cenama, osim u slučajevima kada je to propisano zakonom. Nijedan određeni datum ažuriranja ili osvežavanja koji se primenjuje na Uslugu ili na bilo koju srodnu veb stranicu ne bi trebalo da se smatra da ukazuje na to da su sve informacije u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj veb lokaciji izmenjene ili ažurirane.

ODELJAK 12 – ZABRANJENA UPOTREBA

Pored drugih zabrana navedenih u Uslovima korišćenja usluge, zabranjeno vam je korišćenje sajta ili njegovog sadržaja: (a) u bilo koju nezakonitu svrhu; (b) da podstiče druge da izvrše ili učestvuju u bilo kojoj nezakonitoj radnji; (c) da prekrši bilo koje međunarodne, savezne, pokrajinske ili državne propise, pravila, zakone ili lokalne uredbe; (d) da kršite ili kršite naša prava intelektualne svojine ili prava intelektualne svojine drugih; (e) da uznemirava, zlostavlja, vređa, nanosi štetu, kleveta, kleveta, omalovažava, zastrašuje ili diskriminiše na osnovu pola, seksualne orijentacije, vere, etničke pripadnosti, rase, starosti, nacionalnog porekla ili invaliditeta; (f) da podnese lažne ili obmanjujuće informacije; (g) da otprema ili prenosi viruse ili bilo koju drugu vrstu zlonamernog koda koji će ili može biti korišćen na bilo koji način koji će uticati na funkcionalnost ili rad Usluge ili bilo koje srodne veb stranice, drugih veb lokacija ili Interneta; (h) za prikupljanje ili praćenje ličnih podataka drugih; (i) za neželjenu poštu, prevaru, izgovori; (j) za bilo koju nepristojnu ili nemoralnu svrhu; ili (k) da ometa ili zaobiđe bezbednosne karakteristike Usluge ili bilo koje srodne veb stranice, drugih veb lokacija ili Interneta. Zadržavamo pravo da prekinemo vaše korišćenje usluge ili bilo koje povezane veb stranice zbog kršenja bilo koje od zabranjenih upotreba.

ODELJAK 13 – ODRICANJE GARANCIJA; OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ne garantujemo, ne predstavljamo niti garantujemo da će vaše korišćenje naše usluge biti neprekidno, blagovremeno, bezbedno ili bez grešaka.

Ne garantujemo da će rezultati koji se mogu dobiti korišćenjem usluge biti tačni ili pouzdani.

Saglasni ste da s vremena na vreme možemo ukloniti uslugu na neodređeno vreme ili otkazati uslugu u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja.

Izričito se slažete da je vaše korišćenje ili nemogućnost korišćenja usluge na sopstveni rizik. Usluga i svi proizvodi i usluge koji vam se isporučuju putem usluge su (osim ako je izričito navedeno od nas) obezbeđeni „kao što jesu“ i „kako su dostupni“ za vašu upotrebu, bez ikakvog predstavljanja, garancija ili uslova bilo koje vrste, bilo eksplicitnih ili podrazumevanih, uključujući sve podrazumevane garancije ili uslove za prodaju, kvalitet za prodaju, pogodnost za određenu svrhu, trajnost, naslov i nekršenje.

Ni u kom slučaju Dropshipping podrška, naši direktori, službenici, zaposleni, filijale, agenti, izvođači, pripravnici, dobavljači, pružaoci usluga ili davaoci licenci neće biti odgovorni za bilo kakvu povredu, gubitak, potraživanje ili bilo koje direktne, indirektne, slučajne, kaznene, posebne, ili posledične štete bilo koje vrste, uključujući, bez ograničenja, izgubljenu dobit, izgubljeni prihod, izgubljenu ušteđevinu, gubitak podataka, troškove zamene ili bilo koju sličnu štetu, bilo da je zasnovana na ugovoru, delikt (uključujući nemar), strogu odgovornost ili na neki drugi način, koji proizilazi uz vaše korišćenje bilo koje usluge ili bilo kog proizvoda nabavljenog korišćenjem usluge, ili za bilo koju drugu tvrdnju koja se na bilo koji način odnosi na vaše korišćenje usluge ili bilo kog proizvoda, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo kakve greške ili propuste u bilo kom sadržaju, ili bilo koji gubitak ili štetu bilo koje vrste nastao kao rezultat korišćenja usluge ili bilo kog sadržaja (ili proizvoda) objavljenog, prenošenog ili na drugi način učinjen dostupnim putem usluge, čak i ako je obavešten o njihovoj mogućnosti. Pošto neke države ili nadležnosti ne dozvoljavaju isključenje ili ograničenje odgovornosti za posledičnu ili slučajnu štetu, u takvim državama ili nadležnostima, naša odgovornost će biti ograničena do maksimalnog stepena dozvoljenog zakonom.

ODELJAK 14 – ODŠTETA

Saglasni ste da ćete osigurati, braniti Dropshipping podrsku i naše matične, podružnice, filijale, partnere, službenike, direktore, agente, ugovarače, davaoce licenci, pružaoce usluga, podizvođače, dobavljače, pripravnike i zaposlene, bezopasne od bilo kakvog potraživanja ili zahteva, uključujući razumne advokatske naknade, koje je izvršila bilo koja treća strana zbog ili proizašlih iz vašeg kršenja ovih Uslova korišćenja usluge ili dokumenata koje oni sadrže referencom, ili vašeg kršenja bilo kog zakona ili prava treće strane.

SEKCIJA 15 – DELIVOST

U slučaju da se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nezakonita, nevažeća ili neprimenljiva, takva odredba će ipak biti primenljiva u najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom i smatraće se da je deo koji se ne može primeniti odvojen od ovih Uslova, takva odluka neće uticati na valjanost i sprovodljivost bilo koje druge preostale odredbe.

ODELJAK 16 – PREKID

Obaveze i obaveze strana koje su nastale pre datuma raskida ostaju i nakon raskida ovog ugovora za sve svrhe.

Ovi Uslovi korišćenja usluge su na snazi osim ako i dok ih ne prekinete vi ili mi. Možete prekinuti ove Uslove korišćenja usluge u bilo kom trenutku tako što ćete nas obavestiti da više ne želite da koristite naše Usluge ili kada prestanete da koristite naš sajt.

Ako po našoj sopstvenoj proceni ne uspete ili sumnjamo da niste uspeli da se pridržavate bilo koje odredbe ili odredbe ovih Uslova korišćenja usluge, takođe možemo da raskinemo ovaj ugovor u bilo kom trenutku bez obaveštenja i vi ćete ostati odgovorni za sve dospele iznose do i uključujući datum raskida; i/ili shodno tome može da vam uskrati pristup našim Uslugama (ili bilo kom njihovom delu).

ODELJAK 17 – CEO SPORAZUM

Naš propust da iskoristimo ili primenimo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova korišćenja usluge ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe.

Ovi Uslovi korišćenja usluga i sve politike ili operativna pravila koja smo objavili na ovom sajtu ili u vezi sa Uslugom predstavljaju ceo ugovor i razumevanje između vas i nas i regulišu vaše korišćenje Usluga, zamenjujući sve prethodne ili istovremene sporazume, komunikacije i predloge, bilo usmeno ili pismeno, između vas i nas (uključujući, ali ne ograničavajući se na, sve prethodne verzije Uslova korišćenja usluga).

Bilo kakve nejasnoće u tumačenju ovih Uslova korišćenja usluga neće se tumačiti protiv strane sastavljača.

ODELJAK 18 – NADLEŽNO PRAVO

Ovi Uslovi korišćenja usluge i svi zasebni ugovori kojima vam pružamo Usluge biće regulisani i tumačeni u skladu sa zakonima 30 N GOULD ST STE N, Sheridan, VA, 82801, Sjedinjene Američke Države.

ODELJAK 19 – PROMENE USLOVA KORIŠĆENJA

Najnoviju verziju Uslova korišćenja usluge možete pregledati u bilo kom trenutku na ovoj stranici.

Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da ažuriramo, promenimo ili zamenimo bilo koji deo ovih Uslova korišćenja usluge objavljivanjem ažuriranja i promena na našoj veb stranici. Vaša je odgovornost da periodično proveravate našu veb stranicu za promene. Vaše dalje korišćenje ili pristup našoj veb stranici ili usluzi nakon objavljivanja bilo kakvih promena ovih Uslova korišćenja usluge predstavlja prihvatanje tih promena.

ODELJAK 20 – INFORMACIJE O POVRATU NOVCA 

Nudimo potpunu garanciju povrata novca ako ne dobijete rezultate sa našim programom, ali možete tražiti povraćaj novca kada završite ceo program.

Imate pravo na potpuni povraćaj novca u roku od 5 dana od kupovine bez ikakvih uslova i rezultata – pre nego što dobijete akreditive za prijavu na softver za istraživanje proizvoda koji koristimo.

Ako ste primili nagradu za aktivnost (budžet za testiranje) i zatražili povraćaj novca jer niste postigli rezultat nakon 30 dana, potrebno je da vratite nagradu i pošaljete dokaz o tome pre nego što vam vratimo pun novac.

ODELJAK 21 – INFORMACIJE O KONTAKTU

Pitanja u vezi sa Uslovima korišćenja usluge treba da nam pošaljete na info@dropshippingpodrska.com.

ENGLISH VERSION

1. What information do we collect and what do we do with it?

When you enroll as a student or subscriber (“learner”) on our site or related courses, as part of the enrolling process, we collect the personal information you give us such as your name and email address.

Email marketing: we may send you emails about our site and related course(s), registration, course content, your course progress or other updates. We may also use your email to inform you about changes to the course, survey you about your usage, or collect your opinion.

2. How do you get my consent?

When you provide us with personal information to become a learner on our site, make a purchase, or participate in the course, you imply that you consent to our collecting it and using it for that specific reason only.

If we ask for your personal information for a secondary reason, like marketing, we will either ask you directly for your expressed consent, or provide you with an opportunity to say no.

How do I withdraw my consent?

If after you opt-in, you change your mind, you may withdraw your consent for us to contact you, for the continued collection, use or disclosure of your information, at anytime, by contacting us at info@dropshippingpodrska.com or mailing us at: 30 N GOULD ST STE N Sheridan WY 82801 United States

3. Disclosure

We may disclose your personal information if we are required by law to do so or if you violate our Terms of Service https://dropshippingpodrska.thinkific.com/pages/terms

4. Thinkific

Our course and site is hosted by Thinkific Labs Inc. (“Thinkific”). They provide us with the online course creation platform that allow us to sell our product/services to you.

Your data is stored through Thinkific’s data storage, databases and the general Thinkific application. They store your data on a secure server behind a firewall.

Payment:

If you make a purchase on our site, we use a third party payment processor such as Stripe or Paypal. Payments are encrypted through the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Your purchase transaction data is stored only as long as is necessary to complete your purchase transaction.

All direct payment gateways adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover.

PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our site and related courses and its service providers.

For more insight, you may also want to read Thinkific’s Terms of Service here https://www.thinkific.com/resources/privacy-policy/ or Privacy Statement here https://www.thinkific.com/resources/terms-of-service/ .

5. Third Party Services

In general, the third-party providers used by us will only collect, use and disclose your information to the extent necessary to allow them to perform the services they provide to us.

However, certain third-party service providers, such as payment gateways and other payment transaction processors, have their own privacy policies in respect to the information we are required to provide to them for your purchase-related transactions.

For these providers, we recommend that you read their privacy policies so you can understand the manner in which your personal information will be handled by these providers.

Certain providers may be located in or have facilities that are located in a different jurisdiction than either you or us. If you elect to proceed with a transaction that involves the services of a third-party service provider, then your information may become subject to the laws of the jurisdiction(s) in which that service provider or its facilities are located.

As an example, if you are located in Canada and your transaction is processed by a payment gateway located in the United States, then your personal information used in completing that transaction may be subject to disclosure under United States legislation, including the Patriot Act.

Once you leave our course website or are redirected to a third-party website or application, you are no longer governed by this Privacy Policy or our website’s Terms of Service.

Links

When you click on links on our course site, they may direct you away from our site. We are not responsible for the privacy practices of other sites and encourage you to read their privacy statements.

6. Security

To protect your personal information, we take reasonable precautions and follow industry best practices to make sure it is not inappropriately lost, misused, accessed, disclosed, altered or destroyed.

If you provide us with your credit card information, the information is encrypted using secure socket layer technology (SSL) and stored with a AES-256 encryption.  Although no method of transmission over the Internet or electronic storage is 100% secure, we follow all PCI-DSS requirements and implement additional generally accepted industry standards.

Cookies

We collect cookies or similar tracking technologies. This means information that our website’s server transfers to your computer. This information can be used to track your session on our website. Cookies may also be used to customize our website content for you as an individual. If you are using one of the common Internet web browsers, you can set up your browser to either let you know when you receive a cookie or to deny cookie access to your computer.

  • We use cookies to recognize your device and provide you with a personalized experience.
  • We also use cookies to attribute visits to our websites to third-party sources and to serve targeted ads from Google, Facebook, Instagram and other third-party vendors.
  • Our third-party advertisers use cookies to track your prior visits to our websites and elsewhere on the Internet in order to serve you targeted ads. For more information about targeted or behavioral advertising, please visit https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising.
  • Opting out: You can opt out of targeted ads served via specific third-party vendors by visiting the Digital Advertising Alliance’s Opt-Out page.
  • We may also use automated tracking methods on our websites, in communications with you, and in our products and services, to measure performance and engagement.
  • Please note that because there is no consistent industry understanding of how to respond to “Do Not Track” signals, we do not alter our data collection and usage practices when we detect such a signal from your browser.

Web Analysis Tools

We may use web analysis tools that are built into the BUSINESS NAME website to measure and collect anonymous session information.

7. Age of Consent

By using this site, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence.

8. Changes to this Privacy Policy

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it.

If our site or course is acquired or merged with another company, your information may be transferred to the new owners so that we may continue to sell products to you.

QUESTIONS AND CONTACT INFORMATION

If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, register a complaint, or simply want more information contact our Privacy Compliance Officer at info@dropshippingpodrska.com

SERBIAN VERSION

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.