fbpx

Terms Of Service – Uslovi korišćenja

SRPSKA VERZIJA

Uslovi korišćenja

Ovaj veb sajt je vođen od strane Dropšiping podrške. Kroz sajt, termini “mi”, “nas” i “naš” se odnose na Dropšiping podršku. Dropšiping podrška nudi ovaj veb sajt, uključujući sve informacije, alate i usluge dostupne sa ovog sajta vama, korisniku, pod uslovom da prihvatite sve odredbe, uslove, politike i obaveštenja koja su ovde navedena.

Posetom našem sajtu i/ili kupovinom nečega od nas, vi učestvujete u našoj “Usluzi” i slažete se da ćete biti obavezani sledećim uslovima i odredbama (“Uslovi korišćenja”, “Uslovi”), uključujući i dodatne uslove i politike navedene ovde i/ili dostupne preko linka. Ovi Uslovi korišćenja odnose se na sve korisnike sajta, uključujući bez ograničenja korisnike koji su pregledači, prodavci, klijenti, trgovci i/ili saradnici sadržaja. 

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja pre nego što pristupite ili koristite naš veb sajt. Pristupanjem ili korišćenjem bilo kog dela sajta, saglasni ste da budete obavezani ovim Uslovima korišćenja. Ako se ne slažete sa svim odredbama i uslovima ovog ugovora, onda ne možete pristupiti veb stranici niti koristiti bilo koju uslugu. Ako se ovi Uslovi korišćenja smatraju ponudom, prihvatanje je izričito ograničeno na ove Uslove korišćenja.

Sve nove funkcije ili alati koji se dodaju u trenutnu prodavnicu takođe podležu Uslovima korišćenja usluge. Najnoviju verziju uslova korišćenja usluge možete pregledati u bilo kom trenutku na ovoj stranici. Zadržavamo pravo da ažuriramo, promenimo ili zamenimo bilo koji deo Uslova korišćenja usluge postavljanjem ažuriranja i/ili promena na naš veb sajt. Vaša je odgovornost da periodično proveravate ovaj sajt kako bi bili upućeni u sve promene. Vaše dalje korišćenje ili pristup veb sajtu nakon objavljivanja bilo kakvih promena predstavlja prihvatanje tih promena. 

Naša prodavnica je smeštena na WordPress Inc. Oni nam pružaju onlajn platformu koja nam omogućava da vam prodajemo naše proizvode i usluge. 

ODELJAK 1 – USLOVI ONLINE PRODAVNICE

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, potvrđujete da ste najmanje punoletni u svojoj državi ili pokrajini prebivališta, ili da ste punoletni u svojoj državi ili pokrajini prebivališta i da ste nam dali saglasnost da dozvolite bilo kom od vaših maloletnih zavisnih lica da koriste ovaj sajt.

Ne smete da koristite naše proizvode za bilo koju nezakonitu ili neovlašćenu svrhu, niti smete, korišćenjem Usluge, kršiti bilo koje zakone u vašoj nadležnosti (uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone o autorskim pravima).

Ne smete prenositi nikakve viruse niti bilo koji kod destruktivne prirode.

Kršenjem bilo kojeg od Uslova će dovesti do momentalnog ukidanja vaših Usluga.

ODELJAK 2 – OPŠTI USLOVI

Zadržavamo pravo da odbijemo uslugu bilo kome, iz bilo kog razloga, u bilo koje vreme.

Vaš sadržaj  (ne uključujući informacije o kreditnoj kartici) se može preneti nešifrovan i da uključuje (a) prenos preko različitih mreža; i (b) promene radi usklađivanja i prilagođavanja tehničkim zahtevima povezujućih mreža ili uređaja. Informacije o kreditnoj kartici su uvek šifrovane tokom prenosa preko mreža.

Saglasni ste da nećete umnožavati, umnožavati, kopirati, prodavati, preprodavati ili iskorišćavati bilo koji deo Usluge, korišćenje Usluge ili pristup Usluzi ili bilo koji kontakt na veb stranici preko koje se usluga pruža, bez naše izričite pismene dozvole .

Naslovi koji se koriste u ovom ugovoru uključeni su samo radi pogodnosti i neće ograničavati ili na bilo koji drugi način uticati na ove Uslove.

ODELJAK 3- TAČNOST, KOMPLETNOST I PRAVOVREMENOST INFORMACIJA

Ne snosimo odgovornost ako informacije dostupne na ovom sajtu nisu tačne, potpune ili aktuelne. Materijal na ovom sajtu je dat samo za opšte informacije i ne treba se na njega oslanjati ili koristiti kao jedini osnov za donošenje odluka bez konsultovanja primarnih, tačnijih, potpunijih ili blagovremenih izvora informacija. Svako oslanjanje na materijal na ovom sajtu je na sopstveni rizik.

Ovaj sajt može da sadrži određene istorijske informacije. Istorijske informacije, nužno, nisu aktuelne i date su samo za vašu referencu. Zadržavamo pravo da izmenimo sadržaj ovog sajta u bilo kom trenutku, ali nemamo obavezu da ažuriramo bilo koju informaciju na našem sajtu. Saglasni ste da je vaša odgovornost da nadgledate promene na našem sajtu.

ODELJAK 4 – IZMENE USLUGE I CENA

Cene naših proizvoda su podložne promeni bez prethodne najave.

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo ili prekinemo Uslugu (ili bilo koji njen deo ili sadržaj) bez obaveštenja u bilo kom trenutku.

Nećemo biti odgovorni vama ili bilo kom trećem licu za bilo kakvu modifikaciju, promenu cene, suspenziju ili prekid usluge.

ODELJAK 5 – PROIZVODI ILI USLUGE (ako je primenljivo)

Određeni proizvodi ili usluge mogu biti dostupni isključivo na mreži preko veb stranice. Ovi proizvodi ili usluge mogu imati ograničene količine i podležu vraćanju ili razmeni samo u skladu sa našom politikom vraćanja.

Uložili smo sve napore da što preciznije prikažemo boje i slike naših proizvoda koji se pojavljuju u prodavnici. Ne možemo garantovati da će prikaz bilo koje boje na monitoru vašeg računara biti tačan.

Zadržavamo pravo, ali nismo u obavezi, da ograničimo prodaju naših proizvoda ili usluga na bilo koju osobu, geografski region ili nadležnost. Ovo pravo možemo iskoristiti od slučaja do slučaja. Zadržavamo pravo da ograničimo količine svih proizvoda ili usluga koje nudimo. Svi opisi proizvoda ili cene proizvoda su podložni promeni u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja, po našem sopstvenom nahođenju. Zadržavamo pravo da obustavimo bilo koji proizvod u bilo kom trenutku. Svaka ponuda za bilo koji proizvod ili uslugu napravljena na ovom sajtu je nevažeća tamo gde je zabranjena.

Ne garantujemo da će kvalitet bilo kog proizvoda, usluga, informacija ili drugog materijala koji ste kupili ili nabaviti ispuniti vaša očekivanja, ili da će sve greške u usluzi biti ispravljene.

ODELJAK 6 – TAČNOST INFORMACIJA O NAPLATI I RAČUNU

Zadržavamo pravo da odbijemo bilo koju porudžbinu koju naručite kod nas. Možemo, prema sopstvenom nahođenju, ograničiti ili otkazati količine kupljene po osobi, po domaćinstvu ili po porudžbini. Ova ograničenja mogu uključivati porudžbine koje se šalju sa ili pod istim korisničkim nalogom, istom kreditnom karticom i/ili porudžbinama koje koriste istu adresu za obračun i/ili isporuku. U slučaju da izvršimo promenu ili otkažemo porudžbinu, možemo pokušati da vas obavestimo tako što ćemo kontaktirati e-poštu i/ili adresu za obračun/telefon koji ste dobili u trenutku kada je porudžbina napravljena. Zadržavamo pravo da ograničimo ili zabranimo porudžbine za koje se, prema našoj proceni, čini da su dali dileri, preprodavci ili distributeri.

Saglasni ste da pružate aktuelne, potpune i tačne informacije o kupovini i nalogu za sve kupovine obavljene u našoj prodavnici. Saglasni ste da ćete odmah ažurirati svoj nalog i druge informacije, uključujući vašu adresu e-pošte i brojeve kreditnih kartica i datume isteka, kako bismo mogli da završimo vaše transakcije i kontaktiramo vas po potrebi.

Za više detalja, pogledajte našu Politiku vraćanja.

ODELJAK 7 – OPCIONI ALATI

Možemo vam pružiti pristup alatima trećih strana nad kojima niti nadgledamo niti imamo bilo kakvu kontrolu ili unos.

Potvrđujete i slažete se da pružamo pristup takvim alatima „kao što jesu“ i „kako su dostupni“ bez ikakvih garancija, izjava ili uslova bilo koje vrste i bez ikakvog odobrenja. Nećemo imati nikakvu odgovornost koja proizilazi iz ili se odnosi na vašu upotrebu opcionih alata trećih strana.

Bilo koje vaše korišćenje opcionih alata ponuđenih preko sajta je u potpunosti na vaš sopstveni rizik i diskreciono pravo i trebalo bi da se uverite da ste upoznati i da odobravate uslove pod kojima alatke obezbeđuju relevantni dobavljač(i) treće strane.

Takođe možemo, u budućnosti, ponuditi nove usluge i/ili funkcije putem veb stranice (uključujući objavljivanje novih alata i resursa). Takve nove funkcije i/ili usluge će takođe biti predmet ovih Uslova korišćenja usluge.

ODELJAK 8 – VEZE TREĆE STRANE

Određeni sadržaj, proizvodi i usluge dostupni putem naše usluge mogu uključivati materijale trećih strana.

Veze trećih strana na ovom sajtu mogu da vas usmere na veb stranice trećih strana koje nisu povezane sa nama. Nismo odgovorni za ispitivanje ili procenu sadržaja ili tačnosti i ne garantujemo i nećemo imati nikakvu odgovornost za bilo kakve materijale ili veb lokacije trećih strana, ili za bilo koji drugi materijal, proizvode ili usluge trećih strana.

Ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu ili štetu u vezi sa kupovinom ili korišćenjem robe, usluga, resursa, sadržaja ili bilo koje druge transakcije u vezi sa bilo kojim veb-sajtom trećih strana. Pažljivo pregledajte politike i prakse treće strane i uverite se da ih razumete pre nego što se uključite u bilo koju transakciju. Žalbe, tvrdnje, nedoumice ili pitanja u vezi sa proizvodima trećih strana treba da budu upućene trećoj strani.

ODELJAK 9 – KOMENTARI KORISNIKA, POVRATNE INFORMACIJE I DRUGI ZAHTEVI

Ako, na naš zahtev, pošaljete određene konkretne zahteve (na primer, konkurse) ili bez našeg zahteva, šaljete kreativne ideje, sugestije, predloge, planove ili druge materijale, bilo onlajn, putem e-pošte, poštom ili na drugi način (zajedno, ‘komentari’), saglasni ste da možemo, u bilo kom trenutku, bez ograničenja, uređivati, kopirati, objavljivati, distribuirati, prevoditi i na drugi način koristiti u bilo kom mediju sve komentare koje nam prosledite. Mi smo i nećemo biti u obavezi (1) da bilo kakve komentare čuvamo u poverljivosti; (2) da platimo nadoknadu za bilo kakve komentare; ili (3) da odgovorimo na bilo kakve komentare.

Možemo, ali nemamo obavezu, da nadgledamo, menjamo ili uklanjamo sadržaj za koji po sopstvenom nahođenju utvrdimo da je nezakonit, uvredljiv, preteći, klevetnički, klevetnički, pornografski, nepristojan ili na drugi način nepoželjan ili krši intelektualnu svojinu bilo koje strane ili ove Uslove korišćenja usluge.

Saglasni ste da vaši komentari neće kršiti nijedno pravo treće strane, uključujući autorska prava, žig, privatnost, ličnost ili druga lična ili vlasnička prava. Dalje se slažete da vaši komentari neće sadržati klevetnički ili na drugi način nezakonit, uvredljiv ili nepristojan materijal, niti sadržati bilo koji kompjuterski virus ili drugi zlonamerni softver koji bi na bilo koji način mogao da utiče na rad Usluge ili bilo koje povezane veb stranice. Ne smete da koristite lažnu adresu e-pošte, da se pretvarate da ste neko drugi, ili da na drugi način obmanjujete nas ili treća lica u pogledu porekla bilo kakvih komentara. Vi ste isključivo odgovorni za sve komentare koje date i njihovu tačnost. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve komentare koje ste postavili vi ili bilo koje treće lice.

ODELJAK 10 – LIČNE INFORMACIJE

Vaše dostavljanje ličnih podataka putem prodavnice regulisano je našom politikom privatnosti. Da biste videli našu Politiku privatnosti. 

ODELJAK 11 – GREŠKE, NETAČNOSTI I PROPUSTI

Povremeno na našem sajtu ili u Servisu mogu postojati informacije koje sadrže štamparske greške, netačnosti ili propuste koji se mogu odnositi na opise proizvoda, cene, promocije, ponude, troškove isporuke proizvoda, vreme tranzita i dostupnost. Zadržavamo pravo da ispravimo sve greške, netačnosti ili propuste i da promenimo ili ažuriramo informacije ili otkažemo porudžbine ako je bilo koja informacija u usluzi ili na bilo kojoj povezanoj veb stranici netačna u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja (uključujući i nakon što ste poslali svoju porudžbinu) .

Ne preuzimamo nikakvu obavezu da ažuriramo, menjamo ili pojašnjavamo informacije u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj veb lokaciji, uključujući, bez ograničenja, informacije o cenama, osim u slučajevima kada je to propisano zakonom. Nijedan određeni datum ažuriranja ili osvežavanja koji se primenjuje na Uslugu ili na bilo koju srodnu veb stranicu ne bi trebalo da se smatra da ukazuje na to da su sve informacije u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj veb lokaciji izmenjene ili ažurirane.

ODELJAK 12 – ZABRANJENA UPOTREBA

Pored drugih zabrana navedenih u Uslovima korišćenja usluge, zabranjeno vam je korišćenje sajta ili njegovog sadržaja: (a) u bilo koju nezakonitu svrhu; (b) da podstiče druge da izvrše ili učestvuju u bilo kojoj nezakonitoj radnji; (c) da prekrši bilo koje međunarodne, savezne, pokrajinske ili državne propise, pravila, zakone ili lokalne uredbe; (d) da kršite ili kršite naša prava intelektualne svojine ili prava intelektualne svojine drugih; (e) da uznemirava, zlostavlja, vređa, nanosi štetu, kleveta, kleveta, omalovažava, zastrašuje ili diskriminiše na osnovu pola, seksualne orijentacije, vere, etničke pripadnosti, rase, starosti, nacionalnog porekla ili invaliditeta; (f) da podnese lažne ili obmanjujuće informacije; (g) da otprema ili prenosi viruse ili bilo koju drugu vrstu zlonamernog koda koji će ili može biti korišćen na bilo koji način koji će uticati na funkcionalnost ili rad Usluge ili bilo koje srodne veb stranice, drugih veb lokacija ili Interneta; (h) za prikupljanje ili praćenje ličnih podataka drugih; (i) za neželjenu poštu, prevaru, izgovori; (j) za bilo koju nepristojnu ili nemoralnu svrhu; ili (k) da ometa ili zaobiđe bezbednosne karakteristike Usluge ili bilo koje srodne veb stranice, drugih veb lokacija ili Interneta. Zadržavamo pravo da prekinemo vaše korišćenje usluge ili bilo koje povezane veb stranice zbog kršenja bilo koje od zabranjenih upotreba.

ODELJAK 13 – ODRICANJE GARANCIJA; OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ne garantujemo, ne predstavljamo niti garantujemo da će vaše korišćenje naše usluge biti neprekidno, blagovremeno, bezbedno ili bez grešaka.

Ne garantujemo da će rezultati koji se mogu dobiti korišćenjem usluge biti tačni ili pouzdani.

Saglasni ste da s vremena na vreme možemo ukloniti uslugu na neodređeno vreme ili otkazati uslugu u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja.

Izričito se slažete da je vaše korišćenje ili nemogućnost korišćenja usluge na sopstveni rizik. Usluga i svi proizvodi i usluge koji vam se isporučuju putem usluge su (osim ako je izričito navedeno od nas) obezbeđeni „kao što jesu“ i „kako su dostupni“ za vašu upotrebu, bez ikakvog predstavljanja, garancija ili uslova bilo koje vrste, bilo eksplicitnih ili podrazumevanih, uključujući sve podrazumevane garancije ili uslove za prodaju, kvalitet za prodaju, pogodnost za određenu svrhu, trajnost, naslov i nekršenje.

Ni u kom slučaju Dropshipping podrška, naši direktori, službenici, zaposleni, filijale, agenti, izvođači, pripravnici, dobavljači, pružaoci usluga ili davaoci licenci neće biti odgovorni za bilo kakvu povredu, gubitak, potraživanje ili bilo koje direktne, indirektne, slučajne, kaznene, posebne, ili posledične štete bilo koje vrste, uključujući, bez ograničenja, izgubljenu dobit, izgubljeni prihod, izgubljenu ušteđevinu, gubitak podataka, troškove zamene ili bilo koju sličnu štetu, bilo da je zasnovana na ugovoru, delikt (uključujući nemar), strogu odgovornost ili na neki drugi način, koji proizilazi uz vaše korišćenje bilo koje usluge ili bilo kog proizvoda nabavljenog korišćenjem usluge, ili za bilo koju drugu tvrdnju koja se na bilo koji način odnosi na vaše korišćenje usluge ili bilo kog proizvoda, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo kakve greške ili propuste u bilo kom sadržaju, ili bilo koji gubitak ili štetu bilo koje vrste nastao kao rezultat korišćenja usluge ili bilo kog sadržaja (ili proizvoda) objavljenog, prenošenog ili na drugi način učinjen dostupnim putem usluge, čak i ako je obavešten o njihovoj mogućnosti. Pošto neke države ili nadležnosti ne dozvoljavaju isključenje ili ograničenje odgovornosti za posledičnu ili slučajnu štetu, u takvim državama ili nadležnostima, naša odgovornost će biti ograničena do maksimalnog stepena dozvoljenog zakonom.

ODELJAK 14 – ODŠTETA

Saglasni ste da ćete osigurati, braniti Dropshipping podrsku i naše matične, podružnice, filijale, partnere, službenike, direktore, agente, ugovarače, davaoce licenci, pružaoce usluga, podizvođače, dobavljače, pripravnike i zaposlene, bezopasne od bilo kakvog potraživanja ili zahteva, uključujući razumne advokatske naknade, koje je izvršila bilo koja treća strana zbog ili proizašlih iz vašeg kršenja ovih Uslova korišćenja usluge ili dokumenata koje oni sadrže referencom, ili vašeg kršenja bilo kog zakona ili prava treće strane.

SEKCIJA 15 – DELIVOST

U slučaju da se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nezakonita, nevažeća ili neprimenljiva, takva odredba će ipak biti primenljiva u najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom i smatraće se da je deo koji se ne može primeniti odvojen od ovih Uslova, takva odluka neće uticati na valjanost i sprovodljivost bilo koje druge preostale odredbe.

ODELJAK 16 – PREKID

Obaveze i obaveze strana koje su nastale pre datuma raskida ostaju i nakon raskida ovog ugovora za sve svrhe.

Ovi Uslovi korišćenja usluge su na snazi osim ako i dok ih ne prekinete vi ili mi. Možete prekinuti ove Uslove korišćenja usluge u bilo kom trenutku tako što ćete nas obavestiti da više ne želite da koristite naše Usluge ili kada prestanete da koristite naš sajt.

Ako po našoj sopstvenoj proceni ne uspete ili sumnjamo da niste uspeli da se pridržavate bilo koje odredbe ili odredbe ovih Uslova korišćenja usluge, takođe možemo da raskinemo ovaj ugovor u bilo kom trenutku bez obaveštenja i vi ćete ostati odgovorni za sve dospele iznose do i uključujući datum raskida; i/ili shodno tome može da vam uskrati pristup našim Uslugama (ili bilo kom njihovom delu).

ODELJAK 17 – CEO SPORAZUM

Naš propust da iskoristimo ili primenimo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova korišćenja usluge ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe.

Ovi Uslovi korišćenja usluga i sve politike ili operativna pravila koja smo objavili na ovom sajtu ili u vezi sa Uslugom predstavljaju ceo ugovor i razumevanje između vas i nas i regulišu vaše korišćenje Usluga, zamenjujući sve prethodne ili istovremene sporazume, komunikacije i predloge, bilo usmeno ili pismeno, između vas i nas (uključujući, ali ne ograničavajući se na, sve prethodne verzije Uslova korišćenja usluga).

Bilo kakve nejasnoće u tumačenju ovih Uslova korišćenja usluga neće se tumačiti protiv strane sastavljača.

ODELJAK 18 – NADLEŽNO PRAVO

Ovi Uslovi korišćenja usluge i svi zasebni ugovori kojima vam pružamo Usluge biće regulisani i tumačeni u skladu sa zakonima 30 N GOULD ST STE N, Sheridan, VA, 82801, Sjedinjene Američke Države.

ODELJAK 19 – PROMENE USLOVA KORIŠĆENJA

Najnoviju verziju Uslova korišćenja usluge možete pregledati u bilo kom trenutku na ovoj stranici.

Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da ažuriramo, promenimo ili zamenimo bilo koji deo ovih Uslova korišćenja usluge objavljivanjem ažuriranja i promena na našoj veb stranici. Vaša je odgovornost da periodično proveravate našu veb stranicu za promene. Vaše dalje korišćenje ili pristup našoj veb stranici ili usluzi nakon objavljivanja bilo kakvih promena ovih Uslova korišćenja usluge predstavlja prihvatanje tih promena.

ODELJAK 20 – INFORMACIJE O POVRATU NOVCA 

Imate pravo na potpuni povraćaj novca u roku od 5 dana od kupovine bez ikakvih uslova i rezultata – pre nego što dobijete akreditive za prijavu.

Takođe, svi studenti koji ne ostvare ni jednu online prodaju a uradili su sve domaće zadatke i dolazili su na zoom live sa mentorima u prvih 30 dana, imaju pravo na potpuni povraćaj novca.

ODELJAK 21 – INFORMACIJE O KONTAKTU

Pitanja u vezi sa Uslovima korišćenja usluge treba da nam pošaljete na info@dropshippingpodrska.com.

ENGLIS VERSION

This website is operated by Dropshipping podrska. Throughout the site, the terms “we”, “us” and “our” refer to Dropshipping podrska. Dropshipping podrska offers this website, including all information, tools and services available from this site to you, the user, conditioned upon your acceptance of all terms, conditions, policies and notices stated here.

By visiting our site and/ or purchasing something from us, you engage in our “Service” and agree to be bound by the following terms and conditions (“Terms of Service”, “Terms”), including those additional terms and conditions and policies referenced herein and/or available by hyperlink. These Terms of Service apply  to all users of the site, including without limitation users who are browsers, vendors, customers, merchants, and/ or contributors of content.

Please read these Terms of Service carefully before accessing or using our website. By accessing or using any part of the site, you agree to be bound by these Terms of Service. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the website or use any services. If these Terms of Service are considered an offer, acceptance is expressly limited to these Terms of Service.

Any new features or tools which are added to the current store shall also be subject to the Terms of Service. You can review the most current version of the Terms of Service at any time on this page. We reserve the right to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and/or changes to our website. It is your responsibility to check this page periodically for changes. Your continued use of or access to the website following the posting of any changes constitutes acceptance of those changes.

Our store is hosted on WordPress Inc. They provide us with the online platform that allows us to sell our products and services to you.

SECTION 1 – ONLINE STORE TERMS

By agreeing to these Terms of Service, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.

You may not use our products for any illegal or unauthorized purpose nor may you, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws).

You must not transmit any worms or viruses or any code of a destructive nature.

A breach or violation of any of the Terms will result in an immediate termination of your Services.

SECTION 2 – GENERAL CONDITIONS

We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time.

You understand that your content (not including credit card information), may be transferred unencrypted and involve (a) transmissions over various networks; and (b) changes to conform and adapt to technical requirements of connecting networks or devices. Credit card information is always encrypted during transfer over networks.

You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion of the Service, use of the Service, or access to the Service or any contact on the website through which the service is provided, without express written permission by us.

The headings used in this agreement are included for convenience only and will not limit or otherwise affect these Terms.

SECTION 3 – ACCURACY, COMPLETENESS AND TIMELINESS OF INFORMATION

We are not responsible if information made available on this site is not accurate, complete or current. The material on this site is provided for general information only and should not be relied upon or used as the sole basis for making decisions without consulting primary, more accurate, more complete or more timely sources of information. Any reliance on the material on this site is at your own risk.

This site may contain certain historical information. Historical information, necessarily, is not current and is provided for your reference only. We reserve the right to modify the contents of this site at any time, but we have no obligation to update any information on our site. You agree that it is your responsibility to monitor changes to our site.

SECTION 4 – MODIFICATIONS TO THE SERVICE AND PRICES

Prices for our products are subject to change without notice.

We reserve the right at any time to modify or discontinue the Service (or any part or content thereof) without notice at any time.

We shall not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension or discontinuance of the Service.

SECTION 5 – PRODUCTS OR SERVICES (if applicable)

Certain products or services may be available exclusively online through the website. These products or services may have limited quantities and are subject to return or exchange only according to our Return Policy.

We have made every effort to display as accurately as possible the colors and images of our products that appear at the store. We cannot guarantee that your computer monitor’s display of any color will be accurate.

We reserve the right, but are not obligated, to limit the sales of our products or Services to any person, geographic region or jurisdiction. We may exercise this right on a case-by-case basis. We reserve the right to limit the quantities of any products or services that we offer. All descriptions of products or product pricing are subject to change at anytime without notice, at the sole discretion of us. We reserve the right to discontinue any product at any time. Any offer for any product or service made on this site is void where prohibited.

We do not warrant that the quality of any products, services, information, or other material purchased or obtained by you will meet your expectations, or that any errors in the Service will be corrected.

SECTION 6 – ACCURACY OF BILLING AND ACCOUNT INFORMATION

We reserve the right to refuse any order you place with us. We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, the same credit card, and/or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we make a change to or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the e-mail and/or billing address/phone number provided at the time the order was made. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by dealers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed.

For more detail, please review our Returns Policy.

SECTION 7 – OPTIONAL TOOLS

We may provide you with access to third-party tools over which we neither monitor nor have any control nor input.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools ”as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without any endorsement. We shall have no liability whatsoever arising from or relating to your use of optional third-party tools.

Any use by you of optional tools offered through the site is entirely at your own risk and discretion and you should ensure that you are familiar with and approve of the terms on which tools are provided by the relevant third-party provider(s).

We may also, in the future, offer new services and/or features through the website (including, the release of new tools and resources). Such new features and/or services shall also be subject to these Terms of Service.

SECTION 8 – THIRD-PARTY LINKS

Certain content, products and services available via our Service may include materials from third-parties.

Third-party links on this site may direct you to third-party websites that are not affiliated with us. We are not responsible for examining or evaluating the content or accuracy and we do not warrant and will not have any liability or responsibility for any third-party materials or websites, or for any other materials, products, or services of third-parties.

We are not liable for any harm or damages related to the purchase or use of goods, services, resources, content, or any other transactions made in connection with any third-party websites. Please review carefully the third-party’s policies and practices and make sure you understand them before you engage in any transaction. Complaints, claims, concerns, or questions regarding third-party products should be directed to the third-party.

SECTION 9 – USER COMMENTS, FEEDBACK AND OTHER SUBMISSIONS

If, at our request, you send certain specific submissions (for example contest entries) or without a request from us you send creative ideas, suggestions, proposals, plans, or other materials, whether online, by email, by postal mail, or otherwise (collectively, ‘comments’), you agree that we may, at any time, without restriction, edit, copy, publish, distribute, translate and otherwise use in any medium any comments that you forward to us. We are and shall be under no obligation (1) to maintain any comments in confidence; (2) to pay compensation for any comments; or (3) to respond to any comments.

We may, but have no obligation to, monitor, edit or remove content that we determine in our sole discretion are unlawful, offensive, threatening, libelous, defamatory, pornographic, obscene or otherwise objectionable or violates any party’s intellectual property or these Terms of Service.

You agree that your comments will not violate any right of any third-party, including copyright, trademark, privacy, personality or other personal or proprietary right. You further agree that your comments will not contain libelous or otherwise unlawful, abusive or obscene material, or contain any computer virus or other malware that could in any way affect the operation of the Service or any related website. You may not use a false e-mail address, pretend to be someone other than yourself, or otherwise mislead us or third-parties as to the origin of any comments. You are solely responsible for any comments you make and their accuracy. We take no responsibility and assume no liability for any comments posted by you or any third-party.

SECTION 10 – PERSONAL INFORMATION

Your submission of personal information through the store is governed by our Privacy Policy. To view our Privacy Policy.

SECTION 11 – ERRORS, INACCURACIES AND OMISSIONS

Occasionally there may be information on our site or in the Service that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to product descriptions, pricing, promotions, offers, product shipping charges, transit times and availability. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, and to change or update information or cancel orders if any information in the Service or on any related website is inaccurate at any time without prior notice (including after you have submitted your order).

We undertake no obligation to update, amend or clarify information in the Service or on any related website, including without limitation, pricing information, except as required by law. No specified update or refresh date applied in the Service or on any related website, should be taken to indicate that all information in the Service or on any related website has been modified or updated.

SECTION 12 – PROHIBITED USES

In addition to other prohibitions as set forth in the Terms of Service, you are prohibited from using the site or its content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Service or of any related website, other websites, or the Internet; (h) to collect or track the personal information of others; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) for any obscene or immoral purpose; or (k) to interfere with or circumvent the security features of the Service or any related website, other websites, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Service or any related website for violating any of the prohibited uses.

SECTION 13 – DISCLAIMER OF WARRANTIES; LIMITATION OF LIABILITY

We do not guarantee, represent or warrant that your use of our service will be uninterrupted, timely, secure or error-free.

We do not warrant that the results that may be obtained from the use of the service will be accurate or reliable.

You agree that from time to time we may remove the service for indefinite periods of time or cancel the service at any time, without notice to you.

You expressly agree that your use of, or inability to use, the service is at your sole risk. The service and all products and services delivered to you through the service are (except as expressly stated by us) provided ‘as is’ and ‘as available’ for your use, without any representation, warranties or conditions of any kind, either express or implied, including all implied warranties or conditions of merchantability, merchantable quality, fitness for a particular purpose, durability, title, and non-infringement.

In no case shall Dropshipping podrska, our directors, officers, employees, affiliates, agents, contractors, interns, suppliers, service providers or licensors be liable for any injury, loss, claim, or any direct, indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages of any kind, including, without limitation lost profits, lost revenue, lost savings, loss of data, replacement costs, or any similar damages, whether based in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, arising from your use of any of the service or any products procured using the service, or for any other claim related in any way to your use of the service or any product, including, but not limited to, any errors or omissions in any content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the service or any content (or product) posted, transmitted, or otherwise made available via the service, even if advised of their possibility. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the limitation of liability for consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions, our liability shall be limited to the maximum extent permitted by law.

SECTION 14 – INDEMNIFICATION

You agree to indemnify, defend and hold harmless Dropshipping podrska and our parent, subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, agents, contractors, licensors, service providers, subcontractors, suppliers, interns and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third-party due to or arising out of your breach of these Terms of Service or the documents they incorporate by reference, or your violation of any law or the rights of a third-party.

SECTION 15 – SEVERABILITY

In the event that any provision of these Terms of Service is determined to be unlawful, void or unenforceable, such provision shall nonetheless be enforceable to the fullest extent permitted by applicable law, and the unenforceable portion shall be deemed to be severed from these Terms of Service, such determination shall not affect the validity and enforceability of any other remaining provisions.

SECTION 16 – TERMINATION

The obligations and liabilities of the parties incurred prior to the termination date shall survive the termination of this agreement for all purposes.

These Terms of Service are effective unless and until terminated by either you or us. You may terminate these Terms of Service at any time by notifying us that you no longer wish to use our Services, or when you cease using our site.

If in our sole judgment you fail, or we suspect that you have failed, to comply with any term or provision of these Terms of Service, we also may terminate this agreement at any time without notice and you will remain liable for all amounts due up to and including the date of termination; and/or accordingly may deny you access to our Services (or any part thereof).

SECTION 17 – ENTIRE AGREEMENT

The failure of us to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.

These Terms of Service and any policies or operating rules posted by us on this site or in respect to The Service constitutes the entire agreement and understanding between you and us and govern your use of the Service, superseding any prior or contemporaneous agreements, communications and proposals, whether oral or written, between you and us (including, but not limited to, any prior versions of the Terms of Service).

Any ambiguities in the interpretation of these Terms of Service shall not be construed against the drafting party.

SECTION 18 – GOVERNING LAW

These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of 30 N GOULD ST STE N, Sheridan, VA, 82801 , United States.

SECTION 19 – CHANGES TO TERMS OF SERVICE

You can review the most current version of the Terms of Service at any time at this page.

We reserve the right, at our sole discretion, to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and changes to our website. It is your responsibility to check our website periodically for changes. Your continued use of or access to our website or the Service following the posting of any changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes.

SECTION 20 – REFUND INFORMATION

You are eligible for a full refund within 5 days of your purchase without any conditions and results  – before you receive the login credentials.

SECTION 21 – CONTACT INFORMATION

Questions about the Terms of Service should be sent to us at info@dropshippingpodrska.com.